Za novu javnu rasvetu 5,4 miliona evra, građani nezadovoljni kvalitetom

U opštini Stara Pazova počela je montaža nove led javne rasvete, a slabija jačina svetlosti koju proizvode nove lampe izazvala je nezadovoljstvo građana koji žive u ulicama gde je do sada rasveta zamenjena.

Kao drugi problem nameće se cena projekta. Za zamenu 8328 svetiljki biće plaćeno čak 5,4 miliona evra, pa se prostom računicom dolazi do prosečne cifre od približno 650 evra za kupovinu, montažu i održavanje po jednoj lampi.

U ukupan iznos ulazi i zamena 179 komada upravljačkih sistema koji u određeno vreme uključuju i isključuju rasvetu, kao i izrada propratne dokumentacije, ali ti troškovi svakako ne umanjuju značajno prvobitnu računicu.

Ubrzo nakon ugradnje novih led lampi u nekoliko ulica u Staroj Pazovi, društvene mreže bile su pune negativnih komentara na njihov rad, a više naših sugrađana i lično nam se obratilo iskazujući nezadovoljstvo.

Narednih dana pristupićemo merenjima i prikupljanju tačnijih podataka koji treba da pokažu da li su tvrdnje nezadovoljnih građana ispravne i pokušaćemo da dobijemo odgovore od nadležnih koji nam do objave ovog teksta nisu odgovorili na pitanja.

Zamena stare rasvete novim led lampama projekat je koji u potpunosti ima osnova zbog velike uštede energije, ali samo ako nove lampe mogu da na pravi način osvetle ulice i ako cena tog projekta nije značajno viša od realne. U suprotnom ovo bi mogla da bude promašena investicija.

Proces zamene stare javne rasvete, od samog početka sprovođenja u srpskim gradovima i opštinama, praćen je sa dosta kontroverzi zbog visokih iznosa koji će biti isplaćivani investitoru i zbog toga što se ugovori o javno-privatnom partnerstvu potpisuju uglavnom sa istom grupom firmi. 

I opština Stara Pazova potpisala je ugovor sa firmama sa kojima je ugovore do sada potpisalo 14 od 16 lokalnih samouprava gde je započeta promena javne rasvete.

Grupa firmi koja je sa opštinom Stara Pazova potpisala ugovor o javno-privatnom partnerstvu za ovaj projekat je U Light, Smart Energy Investment i Keep Light. Oni su bili jedini ponuđači na tenderu čije specifične uslove su ispunjavali.

Prema ranijem istraživanju Birna ta grupa mađarskih, srpskih i slovenačkih firmi, do juna ove godine, dobila je u postupku javnih nabavki ugovore vrednosti više od 25 miliona evra, za poslove obnavljanja javnog osvetljenja u nekoliko gradova u Srbiji u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka. U istraživanju koje su sproveli BIRN i mađarski online portal Direkt 36 mavodi se da su te kompanije povezane sa ljudima iz najbližeg okruženja čelnika državnih vlasti Srbije i Mađarske.

Do sada je ta grupa firmi potpisala 17 ugovora o javno privatnom partnerstvu sa lokalnim samoupravama u Srbiji, a veći ugovor od Stare Pazove ima samo grad Kruševac, gde je zamenjeno 12.545 svetiljki za 6,7 miliona evra.

Javno privatno partnerstvo dozvoljava lokalnim samoupravama da bez podizanja kredita sprovedu važne investicije. Investitor snosi troškove izvršenja projekta, a potom ih nadoknađuje kroz dobit koja se ostvaruje. Prema pisanju portala Javno.rs, u ovom slučaju je predviđeno da se investitoru isplati iznos od 5,4 miliona evra za ugradnju i održavanje nove rasvete. Taj iznos prema ugovoru biće isplaćen u periodu od 13 godina i to od novca koji se na godišnjem nivou uštedi korišćenjem novih led lampi.

Projekti javno-privatnog partnerstva sve su češće osporovani i mnogi ekonomisti smatraju da oni u velikom broju slučajeva privatnom partneru donose enormno veliku korist, a državi ili lokalnoj samoupravi nanose veliku finansijsku štetu.