Deset godina bez sanacije izlivanja kanalizacije u zemlju

Na regionalnom kanalizacionom vodu između Stare i Nove Pazove, 2008. godine došlo je do pucanja cevi koje još uvek nije sanirano.

Zbog tih oštećenja fekalijama je kontaminirano plodno zemljište u opštini Stara Pazova, a postoji mogućnost i da dođe do zagađenja izvorišta kojima se pijaćom vodom snabdevaju građani Stare Pazove.

Neki od bunara nalaze se na samo stotinak metara od mesta gde se kanalizacija izliva u zemljište.

Fekalne vode godinama se izlivaju u okolne njive, zbog čega lokalna samouprava plaća nadoknadu vlasnicima tog zemljišta, koje je posle zagađenja neupotrebljivo.

Rupe koje se namerno prave na kanalizacionom vodu, kako bi se obezbedio protok tečnosti kroz oštećene cevi privremeno su rešenje, ali do većih izlivanja dolazi svaki put kada ima više padavina i više tečnosti u cevima.

Neki od poljoprivrednika sa kojima smo pričali izuzetno su nezadovoljni ovakvom situacijom i zbog činjenice da ne mogu da obrađuju svoju zemlju i zbog činjenice da im se nadoknade ne isplaćuju redovno i da uglavnom ne odgovaraju vrednosti očekivanog prinosa na zdravom zemljištu.

Nažalost ovo nisu jedine posledice havarije. Trenutno postoji više od petnaest rupa na glavnom vodu, a zbog mešanja fekalne vode sa atmosferskim i podzemnim vodama količina u cevima nekad je tolika da crpne stanice ne mogu da pretoče svu tečnost koja dolazi do njih, pa dolazi do izlivanja čak i u naseljenim mestima. Nedavno je do izlivanja došlo u Novoj Pazovi kod crpne stanice na ulazu iz pravca Batajnice.

Osim kontaminacije zemljišta i nesnosnog smrada na mestima gde se kanalizacija izliva, veliki problem je i zagadjenje Dunava.

Prema prvobitnom projektu kanalizacija iz regionalnog  voda izliva se u Dunav kod Novih Banovaca, a planirana ugradnja prečistača nije nikad sprovedena.

Zbog oštećenja na cevima dolazi do mešanja atmosferskih i podzemnih voda sa fekalnim, koje se potom zajedno izlivaju u Dunav, a količina fekalne vode koja nastaje tim mešanjem daleko je veća od planirane i ugradnja prečistača u ovom trenutku i nije moguća.

Razgovarali smo i sa stanovnicima Novih Banovaca koji žive u blizini mesta gde se kanalizacija izliva u Dunav. Njihov najveći problem je snažan neprijatan miris koji je prisutan 24 sata na tom području. Oni kažu da su više puta apelovali na nadležne u opštini da na neki način reše problem i čak su pokretali i peticije, ali nisu naišli na razumevanje, ni bivše ni sadašnje vlasti.

Izlivanje ovih velikih količina fekalne vode u Dunav posebno loše utiče na kvalitet vode kada je nizak vodostaj, u rano leto i ranu jesen i verovatno je da havarija na glavnom vodu između Stare i Nove Pazove na taj način utiče i na kvalitet pijaće vode u nekim delovima Beograda čiji bunari su u neposrednoj blizini Dunava.

Regionalni kanalizacioni vod završen je 2006. godine kada je i predat staropazovačkom Vodovodu na upravljanje.

Prema informacijama koje smo dobili od Grupe Građana Izbor za našu opštinu, nakon havarije i urušavanja voda između Stare i Nove Pazove 2008. Godine, Stara Pazova podiže tužbu protiv izvođača radova GP Planum i dobija spor i odštetu od 120 miliona dinara, iako je procenjena vrednost radova sanacije između 3 i 5 miliona evra.

Uplaćeni novac, koji je trebao biti potrošen na sanaciju voda, biva navodno oročen, a u stvari je veliki deo nenamenski potrošen, dok problem ostaje žiteljima opštine Stara Pazova.

Za ovakvu situaciju i višegodišnje nerešavanje problema krivci se mogu tražiti u svim vlastima od 2008. do 2019. godine, a problem je svakog dana sve veći i šteta je pored već navedenih 5 miliona evra, zbog sekundarnih efekata nesaglediva i teško procenjiva.

Iz Vodovoda su nam rekli da ne postoji opasnost da se fekalijama zagade izvorišta bunara, jer kanalizacija koja se izliva ne može da prođe kroz slojeve gline i dopre do dubina vodonosnih slojeva. Druga stručna lica sa kojima smo razgovarali su nam rekla da takvo površinsko izlivanje kanalizacije teško dolazi do dubine na kojoj su izvorišta, ali da je to moguće i da je samo pitanje vremena kada će se desiti. 

Iz Vodovoda do sada nismo dobili rezultate analize pijaće vode u našoj opštini koje smo tražili, pa ćemo narednih dana do tih podataka pokušati da dođemo kroz druge zvanične institucije.

U toku sutrašnjeg dana emitovaćemo i specijalnu emisiju koju smo snimili povodom ovog problema.