Raspisan konkurs za sportske i kulturne organizacije i udruženja

Raspisani su konkursi za  organizacije i udruženja iz oblasti sporta i kulture koji se odnose na adaptaciju i opremanje sportskih i kulturnih objekata za 2010 godinu, a tiču se opštine Stara Pazova. Konkurs za oblast kulture odnosi se i na sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija i  za projekte iz oblasti kulture kojima se doprinosi razvoju kulture u opštini Stara Pazova.

Konkurs je otvoren 15 oktobra, a trajaće do 16 novembra 2009. godine.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na info pultu opštinske uprave Stara Pazova.