Konkurs za bespovratna sredstva preduzetnicima

Opština Stara Pazova pokrenula je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica.

Sredstva se dodeljuju za subvencionisanje troškova nabavke ili polovne nove opreme i mašina, delova mašina i specijalizovanih alata i repromaterijala i sirovina, a jedan preduzetnik može da konkuriše za iznos od 50.000 dinara.

Ukupna sredstva opredeljena za ovu namenu su 6 miliona dinara. Prijave na konkurs mogu se podneti najkasnije do 31. oktobra ili do utroška namenjenih sredstava.

Više o uslovima konkursa možete pročitati na linku: https://www.starapazova.rs/rs/informacije/javni-pozivi-konkursi-kreditiranje/5553-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-podsticaj-razvoja-preduzetnistva-mikro-i-malih-pravnih-lica-maj-2020-2.html