Afrička kuga svinja otkrivena u Belegišu i Surduku

Smrtonosna bolest svinja afrička kuga širi se i kroz Srbiju. Prvi slučajevi u Sremu zabeleženi su u Staropazovačkoj i Šidskoj opštini.

U opštini Stara Pazova afrička kuga je otkrivena u naseljima Belegiš i Surduk.

Prema rečima veterinara, ova bolest ne prenosi se na ljude i druge životinje, a pošto još uvek nema vakcine za nju, jedini način da se svinje zaštite je uklanjanje zaraženih jedinki, ali i legla u kojima su one pronađene.

Afrička kuga se teško iskorenjava pošto se radi o bolesti koja u zemlji može da opstane i do tri godine.

U poslednja dva meseca u Srbiji je kuga potvrđena u 814 gazdinstava, dok su 662 svinje uginule od te bolesti, a skoro 11 hiljada ih je ubijeno.

Prema rečima veterinara mere koje bi pomogle u suzbijanju bolesti mogle bi biti zabrana organizovanja sajmova, izložbi i drugog okupljanja životinja, prodaja hrane životinjskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora, kao i rada stočnih pijaca.