Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

U nedelju zaprašivanje komaraca

U nedelju 20. juna, na teritoriji cele opštine biće izvršen tretman odraslih jedinki komaraca.

Zaprašivanje će biti obavljeno u periodu od 18 do 22 časa. Iz vazduha će se izvršiti u naseljima u priobalju Dunava, a sa zemlje u svim ostalim naseljima.

Prilikom akcije biće korišćeno sredstvo DELTASECT 1,2 ULV, koje je toksično za pčele, pa se savetuje pčelarima da svoje košnice uklone najmanje 5 km, od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje oko 3 dana.

Foto: Vesna Radović