Konkurs lokalne fondacije - za najbolje ideje do 150 hiljada

Lokalna fondacija Stara Pazova raspisala je konkurs za sprovođenje najboljih projekata građana namenjenih uređenju lokalne zajednice.

Pravo učešća na konkursu imaju sva registrovana udruženja građana, ali i neformalne organizacije koje žele da doprinesu kvalitetnijem životu ljudi u svom mestu.

Ukupni fond konkursa je 705 hiljada dinara, a prijave su moguće na sajtu fondacije do 31 juna.

Pravo učešća na konkursu imaju svi projekti iz oblasti obrazovanja mladih, kulture, umetnosti, razvoja sporta, unapređenja i zaštite životne sredine, javnog zdravlja i svih drugih sličnih oblasti koje bi doprinele unapređenju zajednice.

Lokalna fondacija Stara Pazova nedavno je osnovana sa ciljem da pomogne u uređenju lokalne zajednice, a sa radom je krenula kao partner poznate Trag fondacije, koja duplira svaki iznos koji lokalna fondacija prikupi kroz donacije privrednika i građana i kroz druge akcije koje organizuju.