Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Prskanje komaraca u celoj opštini

U opštini Stara Pazova sprovodi se tretman suzbijanja odraslih formi komaraca.

U većini naselja tretman će biti bavljen sa zemlje dok će u naseljima Podunavlja biti obavljen iz vazduha.