Veliki požar na gradskoj deponiji

Na gradskoj deponiji danas je izbio požar većih razmera, a dim koji dolazi odatle može se videti i osetiti iz više delova Stare Pazove.

Snažan vetar takođe pomaže da se požar širi i otežava njegovo gašenje.

Požari na deponiji iz godine u godinu su sve ozbiljnija opasnost za stanovnike naše opštine i u ovom trenutku je izvesno da zagađenje vazduha izazvano požarima ima negativan uticaj na zdravlje ljudi.

Diplomirani biolog i bivši radnik Čistoće Živan Ulemek, rekao nam je da je za požar na deponiji odgovoran metan koji se proizvodi raspadom organske komponente komunalnog otpada. Metan pali plastiku, čijim sagorevanjem se u atmosferu oslobađaju stotine vrsta zagađujućih materija: od čestičnih materija, preko ugljen monoksida, formalina, do polihlorovanih bifenila i tetrafenila, od kojih svaka grupa obuhvata više stotina kancerogenih i hepatotoksičnih supstanci.

Ulemek kaže da se iz plana za saniranje deponije, objavljenog 2010 godine, može videti da deponija tinja 24 sata 365 dana u godini i da je u tom planu navedeno da je trajanje deponije najduže do 2015. godine.

On je dodao da rukovodstvo Čistoće poslednjih godina nije preduzelo nijedan ozbiljniji korak ka saniranju probema na deponiji i da je od radnika Čistoće čuo da su cevi koje su 2010. godine postavljene za "degaziranje", tj. odvođenje metana zatrpane i neupotrebljive.