Najnovije vesti


Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Brainobrain Pazova
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Zagrli srcem Nikola Vulinović
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Pazovački bendovi
Pazova.org intervju - Brankin mural
Pazova.org intervju - Brankin mural

Postavljeni kontejneri sa dezinfekcionim sredstvom

U centrima svih mesta u opštini Stara Pazova postavljeni su kontejneri sa dezinfekcionim sredstvom koje građani besplatno mogu da uzimaju.

Sredstvo je na bazi Natrijum Hipohlorita i da nije ga potrebno dodatno razblažavati. Može se koristiti za dezinfekciju prilaza kući i površina unutar kuće.

Akciju je sproveo JKP Vodovod i Kanalizacija u saradnji sa Štabom za vanredne situacije opštine Stara Pazova.