Skuplji put do Beograda

Lasta Srem PO Stara Pazova objavila je da su povećane cene karata na relacijama ka Beogradu i Inđiji za oko 13 procenata, dok će cene na međumesnim i opštinskim relacijama za sada ostati nepromenjene.

Objavljeno je i da će cene svih mesečnih karata do nove godine ostati na dosadašnjem nivou.

Ovakva odluka je najavljivana još početkom godine, međutim tada je povećanje cena odloženo. Ostaje ipak nejasno hoće li se posle nove godine i već visoke cene karata na opštinskim relacijama korigovati ili se promena tih cena ne planira.