Boravište

Боравиште

 

Боравиште је место у коме грађанин привремено борави ван свог пребивалишта у Републици Србији.

 

За пријаву боравишта потребно је:

1. Читко попуњен образац за пријаву боравишта (образац бр.2);
2. Важећа лична карта.
3. Доказ да ће лице фактички боравити на адреси на којој се пријављује (изјава власника стана);
4. Доказ о уплати у износу од 200,00 динара на име републичке административне таксе.

 

 

Грађани који намеравају да бораве у иностранству дуже од 60 дана дужни су да пре одласка пријаве одлазак у иностранство, као и да пријаве привремени долазак или повратак у земљу најкасније у року од 3 дана од дана доласка, односно повратка у место пребивалишта. Грађани су дужни да пријаве и малолетну децу уколико она путују са њима.

 

Пријава боравка у иностранству дужег од 60 дана, привременог доласка или повратка у земљу


За пријаву боравка у иностранству дужег од 60 дана, привременог доласка или повратка у земљу потребно је:

1. Читко попуњен образац за пријаву (образац бр. 3);
2. Важећа лична карта и путна исправа;
3. Доказ о уплати у износу од 200,00 динара на име републичке административне таксе.

 

 

Podaci preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije